FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

आसयको सूचना ।

Wednesday, August 3, 2022 - 19:22

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 2, 2022 - 11:46 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना ।.pdf

सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 2, 2022 - 11:40 PDF icon IT Advertisement.pdf

स्थानीय पूर्वाधार विकास शुल्कसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, July 19, 2022 - 16:06 PDF icon CamScanner 07-19-2022 16.00.pdf

स्थानीय पूर्वाधार विकास शुल्कसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, July 19, 2022 - 16:06 PDF icon CamScanner 07-19-2022 16.00.pdf

आय ठेक्काको बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, July 19, 2022 - 16:06 PDF icon CamScanner 07-19-2022 16.00 (1).pdf

सेवा प्रदायकहरुलाई सूचिकृत हुने बारेको सूचना ।

Tuesday, July 19, 2022 - 16:05 PDF icon CamScanner 07-19-2022 15.55.pdf

रोजगार सहायकको पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धीको सूचना ।

Monday, July 18, 2022 - 11:52

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

Monday, July 18, 2022 - 11:51 PDF icon रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम.pdf

रोजगार सहायकको आवेदन फाराम ।

Monday, July 18, 2022 - 11:50 PDF icon आवेदन फाराम.pdf

Pages

Documentary