FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, October 8, 2020 - 13:14 PDF icon notice_0001.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Sunday, October 4, 2020 - 16:18

अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।।

Thursday, October 1, 2020 - 13:34 PDF icon Notice exam_0001.pdf

स्वास्थ्य सेवाका पदहरुमा करार पदहरुको बिज्ञापन(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७-६-०८)

Thursday, September 24, 2020 - 10:48 PDF icon Bigyapan Second 2077-06-08_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Sunday, September 20, 2020 - 10:32 PDF icon Suchanaasaya_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना(8/chulachuli/2077 78)

Friday, September 18, 2020 - 13:59 PDF icon Suchana_ebid_0001.pdf

प्रस्ताबना स्वीकृत गर्नेसम्बन्धि आशयको सूचना ।

Thursday, September 17, 2020 - 12:05

स्वास्थ्य सेवाका पदहरुमा करार पदहरुको बिज्ञापन

Thursday, September 17, 2020 - 10:38 PDF icon Suchana_health_0001.pdf

बजेट निति तथा कार्यक्रम २०७७ ७८

Wednesday, September 16, 2020 - 12:28 PDF icon वजेट नीति तथा कार्याक्रम पुस्तिका २०७७ ७८.pdf

बजेट पुस्तिका २०७७ ७८

Wednesday, September 9, 2020 - 14:31 PDF icon आ व २०७७ ७८ बजेट किताब.pdf

Pages