FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना(Re-Tender)

Wednesday, April 5, 2023 - 20:03

वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना(Re-Tender)

Wednesday, April 5, 2023 - 20:03

५०% लागत साझेदारीमा माछाको भुरा वि‍तरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, March 23, 2023 - 15:52 PDF icon Agriculture.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Monday, March 20, 2023 - 13:13 PDF icon अन्तिम नतिजा.pdf

सिमल तरूल उत्पादन अभिवृदि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

Sunday, March 5, 2023 - 15:26 PDF icon सूचना कृषी.pdf

सडक बोर्ड अन्तर्गत ईमानेटार हुंदै शान्तिचोक जाने सडक खण्ड वडा नं ५, कृषि मार्ग वडा नं १ को स्तरोन्नती को बोलपत्र तथा वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना

Wednesday, March 1, 2023 - 10:58

सडक बोर्ड अन्तर्गत ईमानेटार हुंदै शान्तिचोक जाने सडक खण्ड वडा नं ५, कृषि मार्ग वडा नं १ को स्तरोन्नती को बोलपत्र तथा वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना

Wednesday, March 1, 2023 - 10:58

गाउँपालिका गान तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 10, 2023 - 00:00 PDF icon IMG_20230212_0001.pdf

Notice for Letter of Intent

Friday, February 10, 2023 - 00:00 PDF icon IMG_20230212_0002.pdf

Notice for Letter of Intent

Friday, February 10, 2023 - 00:00 PDF icon IMG_20230212_0002.pdf

Pages