FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Thursday, December 21, 2023 - 12:27 PDF icon IMG_20231221_0003.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Thursday, December 21, 2023 - 12:27 PDF icon IMG_20231221_0003.pdf

कार्यसम्पादन स्तरको मूल्याङ्कन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Monday, December 18, 2023 - 15:06 PDF icon IMG_20231218_0001.pdf

चुलाचुली मार्ग स्तरोन्नती तथा खन्यु खोल्सी कल्भर्ट निर्माण वडा नं १ को बोलपत्र आवहानको सुचना

Thursday, December 14, 2023 - 13:19

चुलाचुली मार्ग स्तरोन्नती तथा खन्यु खोल्सी कल्भर्ट निर्माण वडा नं १ को बोलपत्र आवहानको सुचना

Thursday, December 14, 2023 - 13:19

निर्माण कार्यको लागि प्रस्ता‍व पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Wednesday, December 13, 2023 - 13:44 PDF icon IMG_20231213_0001.pdf

निर्माण कार्यको लागि प्रस्ता‍व पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Wednesday, December 13, 2023 - 13:44 PDF icon IMG_20231213_0001.pdf

तरकारी बाली पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना !!!

Monday, December 4, 2023 - 14:29 PDF icon IMG_20231204_0001.pdf

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, December 3, 2023 - 15:10 PDF icon IMG_20231203_0004.pdf

रतुवा खोला (हेभि मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न नपाईने) चुलाचुली-५, चांजु खोला चुलाचुली-३ तथा कमल खोला चुलाचुली-१ को नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न सम्बन्धि बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आवहानको सुचना

Sunday, December 3, 2023 - 11:04 PDF icon notice.pdf

Pages

Documentary