FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

रतुवा खोला (हेभि मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न नपाईने) चुलाचुली-५, चांजु खोला चुलाचुली-३ तथा कमल खोला चुलाचुली-१ को नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न सम्बन्धि बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आवहानको सुचना

Sunday, December 3, 2023 - 11:04 PDF icon notice.pdf

५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा टनेल वितरण सम्बन्धी सूचना !

Sunday, December 3, 2023 - 10:59 PDF icon IMG_20231203_0001.pdf

Invitation for online bids

Friday, November 24, 2023 - 12:01

Invitation for online bids

Friday, November 24, 2023 - 12:01

Invitation for bidding

Friday, October 20, 2023 - 11:54 PDF icon Tender notice (1).pdf

Invitation for bidding

Friday, October 20, 2023 - 11:54 PDF icon Tender notice (1).pdf

प्राविधिक विद्या (प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह) को छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गरी पठाउने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, October 2, 2023 - 16:46

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 27, 2023 - 11:19

INVITATION FOR ONLINE BIDS

Tuesday, September 26, 2023 - 19:51

INVITATION FOR ONLINE BIDS

Tuesday, September 26, 2023 - 19:51

Pages

Documentary