FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

नदिजन्य पदार्थको विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, January 9, 2022 - 16:00 PDF icon Scan_20220109.pdf

नदिजन्य पदार्थको विक्रीको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, January 9, 2022 - 16:00 PDF icon Scan_20220109.pdf

Latter of Intent

Thursday, January 6, 2022 - 12:06

Latter of Intent

Thursday, January 6, 2022 - 12:06

आ.व. ०७८/०७९ को निकासी कर आय ठेक्का शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Wednesday, January 5, 2022 - 10:45 PDF icon निकासी ठेक्का.pdf

आ.व. ०७८/०७९ को निकासी कर आय ठेक्का शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Wednesday, January 5, 2022 - 10:45 PDF icon निकासी ठेक्का.pdf

सहकारी संस्थाहरू सूचीकृत गर्न आउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Tuesday, January 4, 2022 - 11:54

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना

Wednesday, December 22, 2021 - 12:28 PDF icon khop notice_0001.pdf

कार्यादेश दिइएको सम्बन्धमा ।

Thursday, December 16, 2021 - 09:04 PDF icon CamScanner 12-15-2021 15.13.pdf

कार्यादेश दिइएको सम्बन्धमा ।

Thursday, December 16, 2021 - 09:04 PDF icon CamScanner 12-15-2021 15.13.pdf

Pages