FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

नामावाली प्रकाशित गरी परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, December 21, 2022 - 13:13

शुभकामना सन्देश ।

Tuesday, December 20, 2022 - 12:09 PDF icon IMG_20221220_0001.pdf

Invitation for Online Bids.

Thursday, December 15, 2022 - 18:44 PDF icon एम्बुलेन्स खरीद सुचना.pdf

बोलपत्र आह्रानको सूचना ।

Thursday, December 15, 2022 - 18:43 PDF icon 12_123_merged.pdf

घटना दर्ता गर्ने स्पष्टता सम्बन्धमा ।

Tuesday, November 29, 2022 - 15:54 PDF icon Document 25e1d270b9-50e8-473d-b48e-f914626d2352.pdf

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, November 27, 2022 - 11:17 PDF icon IMG_20221127_0001.pdf

पन्चकन्या आ बि भवन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने ७ दिने आशयको सुचना ।

Monday, November 14, 2022 - 15:08

पन्चकन्या आ बि भवन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताब खोलिएको मुचुल्का ।

Sunday, November 13, 2022 - 14:07 PDF icon CamScanner 11-13-2022 13.27.pdf

आशयको सुचन्ना ।

Tuesday, November 8, 2022 - 13:16

Bidding Document for the Procurement of Ambulance through Catalogue Shopping Method.

Sunday, November 6, 2022 - 10:36 PDF icon Bid Docs Pdf.pdf

Pages