FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

मिति २०७८।०५।२२ गते सम्मका कोभिड संक्रमितहरूको विवरण

Tuesday, September 7, 2021 - 15:35

मिति 2078-04-21 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको विवरण

Monday, September 6, 2021 - 14:51

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ भाद्र २० गते सम्मको विवरण

Sunday, September 5, 2021 - 14:37 PDF icon corona report 20 gate_0001.pdf

२०७८ भाद्र १७ गते सम्मको कोभिड संक्रमितहरुको बिबरण

Thursday, September 2, 2021 - 18:22 PDF icon covid notice_0001.pdf

२०७८ भाद्र १७ गते सम्मको कोभिड संक्रमितहरुको बिबरण

Thursday, September 2, 2021 - 18:22 PDF icon covid notice_0001.pdf

चुलाचुली गापाको 2078-05-15 गते सम्मको कोभिड-१९ संक्रमितहरुको विवरण ।।।

Wednesday, September 1, 2021 - 15:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( Letter of Intent)

Wednesday, September 1, 2021 - 11:53 PDF icon suchana thekka_0001.pdf

२०७८ भाद्र १५ गते सम्मको कोभिड संक्रमितहरुको बिबरण

Tuesday, August 31, 2021 - 15:09

कोभिड १९ बिरुद्धको खोप अभियान संचालन बारेको सूचना

Tuesday, August 31, 2021 - 12:25 PDF icon KoVid Khop_0001.pdf

खाजा, खाना तथा चियानस्ताको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी अत्तन्त जरुरी सूचना

Tuesday, August 31, 2021 - 00:00 PDF icon Khana_0001.pdf

Pages