FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(20/Chulachuli/077/078)

Friday, April 9, 2021 - 11:29 PDF icon 20 aasya ko suchana_0001.pdf

आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना

Tuesday, March 30, 2021 - 16:08

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी सूचना

Sunday, March 21, 2021 - 12:21 PDF icon 20 Chulachuli Notice_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Wednesday, March 17, 2021 - 11:31 PDF icon Notice 29_0001.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री जमुना कन्स्ट्रक्सन एण्ड जमुना सप्लायर्स)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:29 PDF icon जमुना कन्सट्रक्सन चुलाचुली १.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री जमुना कन्स्ट्रक्सन एण्ड जमुना सप्लायर्स)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:29 PDF icon जमुना कन्सट्रक्सन चुलाचुली १.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री जमुना कन्स्ट्रक्सन एण्ड जमुना सप्लायर्स)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:27 PDF icon जमुना कन्सट्रक्सन.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री जमुना कन्स्ट्रक्सन एण्ड जमुना सप्लायर्स)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:27 PDF icon जमुना कन्सट्रक्सन.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री अर्जुनधारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:25 PDF icon अर्जुनधारा कन्सट्रक्सन.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री अर्जुनधारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:25 PDF icon अर्जुनधारा कन्सट्रक्सन.pdf

Pages