FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

सूचना

Saturday, November 10, 2018 - 19:44

प्रस्ताब स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

Sunday, October 7, 2018 - 17:29 PDF icon आसयको सूचना 2018-10-07 17.20.46_1.pdf

मिति २०७५/०३/३० मा लिईएको परीक्षाको अन्तिम परीक्षाफल

Sunday, September 16, 2018 - 14:39

करार सेवा तर्फ अमिन पद को अन्तिम नतिजा

Sunday, September 16, 2018 - 08:29 PDF icon अमिन.pdf

रोल नं. कायम गरिएको

Thursday, September 13, 2018 - 17:27 PDF icon रोल न.pdf

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना .

Tuesday, September 11, 2018 - 11:30

बजेट नीति तथा कार्यक्रम २०७५/०७६

Monday, September 3, 2018 - 10:51 PDF icon बजेट नीति तथा कार्यक्रम.pdf

कार्यालय सहयोगी(करार) को पद संख्या कायम गरिएको बारे

Friday, August 31, 2018 - 14:34 PDF icon New Doc 2018-08-31 14.25.28_1.pdf

करार सेवाका बिभिन्न पदहरुको बिज्ञापन

Wednesday, August 29, 2018 - 12:01 PDF icon New Doc 2018-08-29 11.50.39_1.pdf

स्वास्थ्य सेवा करार तर्फको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

Friday, August 17, 2018 - 15:09 PDF icon final.pdf

Pages