FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

जनता मा बि चुलाचुली २ भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

Thursday, December 22, 2022 - 11:39 PDF icon Tender Notice.pdf

नामावाली प्रकाशित गरी परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, December 21, 2022 - 13:13

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङकन (LISA) नतिजा सर्वाजाजिक ।

Wednesday, December 21, 2022 - 00:00 PDF icon LISA नतिजा सार्वजाजिक.pdf

शुभकामना सन्देश ।

Tuesday, December 20, 2022 - 12:09 PDF icon IMG_20221220_0001.pdf

Invitation for Online Bids.

Thursday, December 15, 2022 - 18:44 PDF icon एम्बुलेन्स खरीद सुचना.pdf

बोलपत्र आह्रानको सूचना ।

Thursday, December 15, 2022 - 18:43 PDF icon 12_123_merged.pdf

घटना दर्ता गर्ने स्पष्टता सम्बन्धमा ।

Tuesday, November 29, 2022 - 15:54 PDF icon Document 25e1d270b9-50e8-473d-b48e-f914626d2352.pdf

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, November 27, 2022 - 11:17 PDF icon IMG_20221127_0001.pdf

पन्चकन्या आ बि भवन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताव खोलिने ७ दिने आशयको सुचना ।

Monday, November 14, 2022 - 15:08

पन्चकन्या आ बि भवन निर्माणको आर्थिक प्रस्ताब खोलिएको मुचुल्का ।

Sunday, November 13, 2022 - 14:07 PDF icon CamScanner 11-13-2022 13.27.pdf

Pages