FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

मिति 2078-06-03 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Sunday, September 19, 2021 - 11:56 PDF icon covid 02_0001.pdf

मिति 2078-05-31 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Thursday, September 16, 2021 - 16:30 PDF icon 31 covid_0001.pdf

मिति 2078-05-30 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको विवरण

Wednesday, September 15, 2021 - 15:25 PDF icon covid 30_0001.pdf

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ भाद्र २९ गते सम्मको विवरण

Tuesday, September 14, 2021 - 15:17

कृषि यान्त्रिकरणका उपकरणहरुको प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Tuesday, September 14, 2021 - 13:56

बाल दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम संचालन बारेको सूचना

Tuesday, September 14, 2021 - 06:36 PDF icon CamScanner 09-13-2021 14.05.pdf

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ भाद्र २७ गते सम्मको विवरण

Sunday, September 12, 2021 - 15:44

मिति 2078-05-25 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको विवरण

Friday, September 10, 2021 - 15:59

मिति २०७८।०५।२४ गते सम्मका कोभिड संक्रमितहरूको विवरण

Thursday, September 9, 2021 - 14:55

मिति २०७८।०५।२२ गते सम्मका कोभिड संक्रमितहरूको विवरण

Tuesday, September 7, 2021 - 15:35

Pages