FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ७ गते सम्मको विवरण

Friday, September 24, 2021 - 07:26

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ५ गते सम्मको विवरण

Tuesday, September 21, 2021 - 15:14 PDF icon covid5_0001.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

Monday, September 20, 2021 - 13:58 PDF icon Asaya_0001.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

Monday, September 20, 2021 - 13:58 PDF icon Asaya_0001.pdf

मिति 2078-06-03 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Sunday, September 19, 2021 - 11:56 PDF icon covid 02_0001.pdf

मिति 2078-05-31 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Thursday, September 16, 2021 - 16:30 PDF icon 31 covid_0001.pdf

मिति 2078-05-30 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको विवरण

Wednesday, September 15, 2021 - 15:25 PDF icon covid 30_0001.pdf

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ भाद्र २९ गते सम्मको विवरण

Tuesday, September 14, 2021 - 15:17

कृषि यान्त्रिकरणका उपकरणहरुको प्रस्ताब पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Tuesday, September 14, 2021 - 13:56

बाल दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम संचालन बारेको सूचना

Tuesday, September 14, 2021 - 06:36 PDF icon CamScanner 09-13-2021 14.05.pdf

Pages