FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (हलुका सवारी चालक एम्बुलेन्स)

Sunday, March 3, 2024 - 13:58

अन्तिम नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Saturday, March 2, 2024 - 15:29

शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Saturday, March 2, 2024 - 12:41

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धीको सूचना ।

Friday, March 1, 2024 - 13:54 PDF icon CamScanner 03-01-2024 13.45_1.pdf

लिखित प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता परीक्षा कार्यक्रमको सूचना ।

Wednesday, February 28, 2024 - 12:17

नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Wednesday, February 28, 2024 - 12:16

नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना ।

Friday, February 23, 2024 - 14:45

शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा कार्यक्रमको सूचना ।

Friday, February 23, 2024 - 14:42

तह वृद्वि/मिलान/बढुवाको सूचना ।

Friday, February 23, 2024 - 14:19 PDF icon IMG_20240223_0003.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Tuesday, February 20, 2024 - 11:56 PDF icon प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2080-11-08

Pages