FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिहरूको नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 25, 2022 - 14:57 PDF icon नविकरण १.pdf

मतदाता नामवली अद्यावधीक कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

Friday, February 25, 2022 - 13:38 PDF icon मतदाता नामवली अद्यावधीक कार्यक्रम सम्बन्धमा ।.pdf

मतदाता परिचय-पत्र सम्बन्धी जानकारी ।

Wednesday, February 23, 2022 - 16:08 PDF icon निर्वाचन आयोग.pdf

Invitation For Bidding

Saturday, February 19, 2022 - 16:49

Invitation For Bidding

Saturday, February 19, 2022 - 16:49

आयोजनाको सार्वजानिक परिक्षण र खर्च सार्वजानिक सम्बन्धमा ।

Wednesday, February 16, 2022 - 13:06 PDF icon आयोजनाको सार्वजानिक परिक्षण र खर्च सार्वजानिक सम्बन्धमा ।.pdf

स्मार्ट खरिपाटिको दररेट माग सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 15:29 PDF icon स्मार्ट खरिपाटिको दररेट माग सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना ।.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 16:45 PDF icon घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 14:53 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 14:53 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Pages