FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आसयको सूचना ।

Thursday, September 1, 2022 - 15:31 PDF icon CamScanner 09-06-2022 16.19.pdf

जानकारी सम्बन्धमा ।

Tuesday, August 30, 2022 - 16:31 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा ।.pdf

छुर्पी प्रर्वदनको सम्बन्धी सूचना ।

Friday, August 26, 2022 - 12:36 PDF icon छुर्पी प्रवद्वन.pdf

आ.व. २०७९।०८० को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 17:02

रोजगार सहायक पद छनौटको लागि नामवली प्रकाशित गरि परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 16:49 PDF icon रोजगार सहायक.pdf

सूचना प्रविधि अधिकृत पद छनौटको लागि नामवली प्रकाशित गरि परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 16:43

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

Sunday, August 21, 2022 - 15:59

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

Sunday, August 21, 2022 - 15:59

आ.व २०७८।०७९ को वित्तिय विवरण

Wednesday, August 17, 2022 - 16:05 PDF icon IMG_20220817_0004.pdf

सामाजिक परिक्षण गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा ।

Sunday, August 14, 2022 - 14:45

Pages