FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

स्थानीय पूर्वाधार बिकास शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, July 13, 2021 - 11:12 PDF icon Patake_0001.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

Thursday, July 8, 2021 - 11:35 PDF icon Stationey_0001.pdf

आ व २०७८-७९ का लागि सेवा दिन सूचीकृत हुनका लागि आह्ववान गरिएको सूचना

Sunday, July 4, 2021 - 16:51 PDF icon marmat notice_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Monday, June 28, 2021 - 16:22 PDF icon 40 Chulachuli 77 78_0001.pdf

रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Monday, June 28, 2021 - 14:02 PDF icon Rojgar Samyojak Notice_0001.pdf

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, June 27, 2021 - 12:42 PDF icon nikasi notice_0001.pdf

स्थानीय पूर्वाधार बिकास शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, June 27, 2021 - 12:33 PDF icon Patake Notice_0001.pdf

अनुमानित बजेट २०७८-७९(आय व्यय बिबरण)

Sunday, June 27, 2021 - 11:58 PDF icon बजेट अनुमान.pdf

परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

Sunday, June 20, 2021 - 12:48 PDF icon exam rojgar_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Wednesday, June 16, 2021 - 14:10 PDF icon asaya_0001.pdf

Pages