FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सङकलन तथा बिक्री कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

Wednesday, May 31, 2023 - 12:06 PDF icon नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सङकलन तथा बिक्री कार्य बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।.pdf

सूचना ! सूचना ! सूचना !

Thursday, May 25, 2023 - 13:46

व्यक्तिगत श्रम स्विकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृत सम्बन्धमा ।

Wednesday, May 10, 2023 - 13:24

चुलाचुली गाउँपालिकाको जग्गा वर्गीकरण पुस्तिका, २०७९

Wednesday, April 19, 2023 - 15:12 PDF icon land.pdf

सूचना सूचना सूचना !

Tuesday, April 11, 2023 - 15:36

वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना(Re-Tender)

Wednesday, April 5, 2023 - 20:03

वडा नं २ फाएरलाइन सडक खण्ड स्तरोन्नतीको शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना(Re-Tender)

Wednesday, April 5, 2023 - 20:03

५०% लागत साझेदारीमा माछाको भुरा वि‍तरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, March 23, 2023 - 15:52 PDF icon Agriculture.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Monday, March 20, 2023 - 13:13 PDF icon अन्तिम नतिजा.pdf

सिमल तरूल उत्पादन अभिवृदि कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।

Sunday, March 5, 2023 - 15:26 PDF icon सूचना कृषी.pdf

Pages