FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

MIS Operator को संक्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धमा

Monday, November 22, 2021 - 15:10 PDF icon IMG_0001.pdf

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Monday, November 22, 2021 - 15:09

मकै तथा आलुको बिउ खरिदका लागि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Wednesday, November 17, 2021 - 00:00 PDF icon suchana krishi_0001.pdf

कोभिड-१९ को २०७८्।०७।२२ सम्मको विवरण

Monday, November 8, 2021 - 13:07 PDF icon covid 2078-07-22.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सुचना

Tuesday, November 2, 2021 - 10:22 PDF icon नदिजन्य बोलपत्र.pdf

आ.व. २०७८।०७९ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Monday, November 1, 2021 - 11:32

आ.व. २०७८।०७९ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Monday, November 1, 2021 - 11:32

शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान सूचना ।।।

Thursday, October 28, 2021 - 10:40 PDF icon Notice Sealed 07 and 08_0001.pdf

MIS Operator पदपूर्तीका लागि दरखास्त आह्वानको सूचना

Sunday, October 24, 2021 - 16:36 PDF icon suchna_0001.pdf

गापालाई २०७८ साल मंसिर मसान्त भित्र बालमैत्री स्थानिय शासनयुक्त पालिका घोषणा गर्न श्री बालज्योती मा.वि. मा अन्तक्रया गर्दै।

Monday, October 4, 2021 - 16:25

Pages