FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

पकेट विकास कार्यक्रम संचालन निरन्तरता सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, March 20, 2022 - 17:19

आसयको सूचना

Thursday, March 17, 2022 - 19:33 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव.pdf

आसयको सूचना

Thursday, March 17, 2022 - 19:33 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव.pdf

आ.व. २०७८।०७९ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

Monday, March 14, 2022 - 20:45 PDF icon समिक्षा कार्यक्रम.pdf

सूची दर्ता भएका वा नभएका फर्म,व्यवसायी वा कम्पनीहरू

Thursday, March 10, 2022 - 10:38 PDF icon सूचना.pdf

Latter of Intent

Monday, March 7, 2022 - 16:27 PDF icon Latter of intent.pdf

Latter of Intent

Monday, March 7, 2022 - 16:27 PDF icon Latter of intent.pdf

कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 7, 2022 - 15:03 PDF icon कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 7, 2022 - 15:03 PDF icon कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Friday, March 4, 2022 - 11:35 PDF icon बोलपत्र आव्हान को सूचना.pdf

Pages