FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

२०७५/०४/३१ गते हुने स्वास्थ्य सेवा करार पदका बिज्ञापनका प्ररिक्षा लागि रोल नं. कायम गरिएको

Wednesday, August 15, 2018 - 12:53 PDF icon roll.pdf

सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे

Tuesday, August 14, 2018 - 16:43

दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

Sunday, July 29, 2018 - 17:35 PDF icon final health vacancy.pdf

गाउँपालिका कार्यालय को मूल भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र

Thursday, July 26, 2018 - 10:52

सार्बजनिक सुनुवाई तथा प्रगति विवरण प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

Wednesday, July 25, 2018 - 14:21

गाउँपालिका सर्वेक्षण २०७४/०७५ का रिपोर्टहरुको संगालो

Thursday, July 19, 2018 - 14:52 PDF icon Survey Report 1, PDF icon Survey Report 2, PDF icon Survey Report 3

२०७५/०३/१० गते गाउँसभामा प्रस्तुत विधेयकहरु

Sunday, June 24, 2018 - 17:43

करार सेवाका बिभिन्न पदहरुको बिज्ञापन

Thursday, May 24, 2018 - 13:28 PDF icon vacancy.pdf

CBRF को परीक्षा सम्बन्धमा

Wednesday, January 10, 2018 - 10:54

Pages