FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

Wednesday, April 13, 2022 - 21:10 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV22.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

Wednesday, April 13, 2022 - 21:10 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV22.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)२

Sunday, April 3, 2022 - 15:02

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)२

Sunday, April 3, 2022 - 15:02

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)

Sunday, April 3, 2022 - 14:59 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.).pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)

Sunday, April 3, 2022 - 14:59 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.).pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (सतासी निर्माण सेवा)

Sunday, April 3, 2022 - 14:56

सम्झौता गर्न आउने बारे (सतासी निर्माण सेवा)

Sunday, April 3, 2022 - 14:56

invitation for bidding

Tuesday, March 29, 2022 - 12:55 PDF icon invitation for bidding (2).pdf

invitation for bidding

Tuesday, March 29, 2022 - 12:55 PDF icon invitation for bidding (2).pdf

Pages

Documentary