FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, January 28, 2021 - 13:07 PDF icon 15 Asaya_0001.pdf

सीपमूलक तालिम सम्बन्धि सूचना

Sunday, January 24, 2021 - 13:17 PDF icon Notice For Training.pdf

न्याय सम्पादनमा अव्वल चुलाचुली गाउँपालिका( सनसनी खबर पत्रिकाबाट साभार)

Wednesday, January 20, 2021 - 22:02

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आह्वानको सूचना

Wednesday, January 13, 2021 - 10:06 PDF icon notice for computer_0001.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

Friday, January 8, 2021 - 14:09 PDF icon Aasayako Suchana.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

Friday, January 8, 2021 - 14:09 PDF icon Aasayako Suchana.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

Wednesday, January 6, 2021 - 10:20 PDF icon upload 12.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

Wednesday, January 6, 2021 - 10:20 PDF icon upload 12.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

Wednesday, January 6, 2021 - 10:19 PDF icon upload 1.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

Wednesday, January 6, 2021 - 10:19 PDF icon upload 1.pdf

Pages