FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Monday, August 2, 2021 - 12:41 PDF icon thekka_0001.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना (1/Chulachuli/078/079,2/Chulachuli/078/079)

Thursday, July 22, 2021 - 10:42 PDF icon Suchna 1 and 2 2078 79_0001.pdf

लेखा परिक्षक नियुक्तिको जानकारी पठाउने सम्बन्धमा

Monday, July 19, 2021 - 13:32 PDF icon shakari_0001.pdf

२०७८-७९ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, July 13, 2021 - 11:16 PDF icon Aya Thekka_0001.pdf

स्थानीय पूर्वाधार बिकास शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, July 13, 2021 - 11:12 PDF icon Patake_0001.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

Thursday, July 8, 2021 - 11:35 PDF icon Stationey_0001.pdf

आ व २०७८-७९ का लागि सेवा दिन सूचीकृत हुनका लागि आह्ववान गरिएको सूचना

Sunday, July 4, 2021 - 16:51 PDF icon marmat notice_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Monday, June 28, 2021 - 16:22 PDF icon 40 Chulachuli 77 78_0001.pdf

रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Monday, June 28, 2021 - 14:02 PDF icon Rojgar Samyojak Notice_0001.pdf

निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, June 27, 2021 - 12:42 PDF icon nikasi notice_0001.pdf

Pages

Documentary