FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

ठेक्का रद्ध गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

Sunday, April 12, 2020 - 11:25

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Tuesday, April 7, 2020 - 11:02 PDF icon bolpatra_20200407_0001.pdf

राहत वितरणको मापदण्ड र परिमाण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Friday, April 3, 2020 - 12:01

राहत सङ्कलन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Thursday, April 2, 2020 - 16:29

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Thursday, April 2, 2020 - 15:52 PDF icon bolpatra2.pdf, PDF icon Bolpatra1.pdf

राहत सङ्कलन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Thursday, April 2, 2020 - 15:41 PDF icon राहत सङ्कलन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

Sunday, March 22, 2020 - 17:09

नतिजा प्रकाशन गरिएको(हेअ/अहेव,अनमी/नर्स,कार्यालय सहयोगी)

Tuesday, March 17, 2020 - 16:50 PDF icon result.pdf

नतिजा प्रकाशन गरिएको(हेअ/अहेव,अनमी/नर्स,कार्यालय सहयोगी)

Tuesday, March 17, 2020 - 16:50 PDF icon result.pdf

अहेव/हेअ अनमी/स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी परिक्षा केन्द्र तोकीएको बारे

Friday, March 13, 2020 - 09:30 PDF icon jpg2pdf.pdf

Pages