FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री अर्जुनधारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:25 PDF icon अर्जुनधारा कन्सट्रक्सन.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री अर्जुनधारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:25 PDF icon अर्जुनधारा कन्सट्रक्सन.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री अग्नि एण्ड सन्स निर्माण सेवा प्रा.ली.)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:17 PDF icon अग्नि एण्ड सन्स.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।(श्री अग्नि एण्ड सन्स निर्माण सेवा प्रा.ली.)

Wednesday, March 10, 2021 - 12:17 PDF icon अग्नि एण्ड सन्स.pdf

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, February 28, 2021 - 16:07 PDF icon suchana 22_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Sunday, February 28, 2021 - 12:23 PDF icon asaya23_0002.pdf

बोल पत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, February 23, 2021 - 11:03 PDF icon बोल पत्र आह्वानको सूचना.pdf

बोल पत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, February 23, 2021 - 11:03 PDF icon बोल पत्र आह्वानको सूचना.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(19/Chulachuli/077-78)

Thursday, February 11, 2021 - 13:21 PDF icon asaya 19 chulachuli_0001.pdf

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Thursday, February 11, 2021 - 13:20 PDF icon Notice 2077-10-26_0001.pdf

Pages