FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

सूचिकृत MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक सम्पर्कमा आउने बारेको सूचना

Tuesday, November 5, 2019 - 10:27

चुलाचुली गाउँपालिका बजेट नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका 2076/077

Friday, August 30, 2019 - 12:47 PDF icon Chulachuli Gaupalika Bajet Niti Tatha Karyakram 2076-077.pdf

जानकारी सम्बन्धमा (हालै प्रकाशित बोलपत्र को सूचना सगँ सम्बन्धित)।।।

Wednesday, August 28, 2019 - 12:18 PDF icon ebidchange.pdf

चुलाचुली गाउँपालिका वडा भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, August 27, 2019 - 09:04 PDF icon Notice For Construction Of Building 4 Wards.pdf

स्थानीय पुर्बधार सेवा शुल्क सम्बन्धि सूचना

Thursday, July 4, 2019 - 16:11 PDF icon 2. NOTICE -2.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७

Friday, June 28, 2019 - 07:03 PDF icon नीति तथा कायक्रम २०७६-०७७.pdf

स्वास्थ्य सेवा करार पदहरुको परिक्षाफल

Thursday, June 27, 2019 - 14:26

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि पदपूर्तिको सूचना

Wednesday, June 12, 2019 - 08:09

चुलाचुली वडा १ स्वास्थ्य भवनको ठेक्का सम्बन्धि दरभाउपत्र माग गरेको सूचना

Friday, May 10, 2019 - 12:19 PDF icon NOTICE health build published.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(२०७५/१२/१९ सौर्य दैनिकमा प्रकाशित )

Wednesday, April 3, 2019 - 08:14 PDF icon asayariver.pdf

Pages