FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, November 12, 2020 - 12:02 PDF icon IMG_0001.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आसयको सूचना ।

Monday, November 9, 2020 - 12:29

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आसयको सूचना ।

Monday, November 9, 2020 - 12:29

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, November 4, 2020 - 15:20 PDF icon IMG_0001.pdf

कार्तिक ५ र ६ गते सेवा प्रवाह बन्द रहने सूचना !!!

Wednesday, October 21, 2020 - 12:09 PDF icon Suchna_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, October 8, 2020 - 13:14 PDF icon notice_0001.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Sunday, October 4, 2020 - 16:18

अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।।

Thursday, October 1, 2020 - 13:34 PDF icon Notice exam_0001.pdf

स्वास्थ्य सेवाका पदहरुमा करार पदहरुको बिज्ञापन(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७-६-०८)

Thursday, September 24, 2020 - 10:48 PDF icon Bigyapan Second 2077-06-08_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Sunday, September 20, 2020 - 10:32 PDF icon Suchanaasaya_0001.pdf

Pages

Documentary