FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

स्वास्थ्य सेवा करार पदहरुको परिक्षाफल

Thursday, June 27, 2019 - 14:26

करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धि पदपूर्तिको सूचना

Wednesday, June 12, 2019 - 08:09

चुलाचुली वडा १ स्वास्थ्य भवनको ठेक्का सम्बन्धि दरभाउपत्र माग गरेको सूचना

Friday, May 10, 2019 - 12:19 PDF icon NOTICE health build published.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(२०७५/१२/१९ सौर्य दैनिकमा प्रकाशित )

Wednesday, April 3, 2019 - 08:14 PDF icon asayariver.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Thursday, March 7, 2019 - 11:32

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

Thursday, February 14, 2019 - 11:45

मिति २०७५/११/०३ गते स्थानीय बिदाको गरिएको सूचना

Wednesday, February 13, 2019 - 16:47

सौचालय निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना

Monday, February 4, 2019 - 09:24 PDF icon Suchana toilet.pdf

गाउँ सभा बस्ने बारे

Tuesday, January 22, 2019 - 12:11

भवन अभिलेखीकरण गर्ने बारे सूचना

Saturday, January 12, 2019 - 12:30 PDF icon noticeland.pdf

Pages