FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

राहात वितरण सम्बन्धि बिबरण

Friday, April 17, 2020 - 11:42

दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Wednesday, April 15, 2020 - 10:48 PDF icon newbol_20200415_0001.pdf

जिम्मेवारी तोकिएको बारे

Tuesday, April 14, 2020 - 15:44

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, April 14, 2020 - 15:41 PDF icon बोल_20200414_0001.pdf

विदेशमा रहेका चुलाचुलीबासीहरुको विवरण लगत फारम

Sunday, April 12, 2020 - 14:49

ठेक्का रद्ध गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

Sunday, April 12, 2020 - 11:25

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Tuesday, April 7, 2020 - 11:02 PDF icon bolpatra_20200407_0001.pdf

राहत वितरणको मापदण्ड र परिमाण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Friday, April 3, 2020 - 12:01

राहत सङ्कलन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

Thursday, April 2, 2020 - 16:29

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

Thursday, April 2, 2020 - 15:52 PDF icon bolpatra2.pdf, PDF icon Bolpatra1.pdf

Pages